Anttietusivun_alareunan_tekstit

Eläkeikäisistä joka kolmannella arvioidaan olevan jonkinasteinen kuulon alenema ja suurimmalla osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Ikähuonokuuloisuutta voidaan hoitaa ja ikähuonokuuloisen puheen kuulemista tukea eri tavoin, kuten kuulokojeilla, muilla kuuloon apuvälineillä … Read More