Sisäkorvaistute

Sisäkorvaistute eli -implantti on kuuloapuväline henkilöille, joille vahvinkaan akustinen kuulokoje ei enää tuo riittävää apua kuulemiseen tai puheen erottamiseen. Istute on toiminnaltaan sähköinen kuulokoje, jonka sisäiset osat kiinnitetään leikkauksessa ihon alle kalloluuhun ja sisäkorvan simpukkaan. Sisäkorvaistute ei tee kuulosta normaalia mutta mahdollistaa puheen ja ympäristön äänien kuulemisen. Suurin osa istuteleikatuista tuntee elämänlaatunsa paranevan ja kuulonsa tason kohentuvan huomattavasti, kunhan istutteen käyttöön on totuttu. Sisäkorvaistutteen vaikutus ja siitä saatava hyöty vaihtelevat kuitenkin yksilöllisesti. Kommunikoinnin tukena voidaan käyttää huuliltalukua, kirjoitustulkkausta, viitottua puhetta tai viittomakieltä.

Sisäkorvaistutteita on asennettu Suomessa vuodesta 1995 lähtien. Vuoteen 2015 mennessä sisäkorvaistuteleikkauksia on tehty noin 1150 ja vuositasolla leikkauksia tehdään noin 130 kappaletta. Lapsille suositellaan normaalisti kahta sisäkorvaistutetta. Työikäisten aikuisten molemminpuoliset implantoinnit ovat yleistyneet viime vuosina.

Ci-ukko

Kuvalähde: Kuuloliitto

Sopiiko istute minulle?

Myös ikähuonokuuloiselle voidaan tehdään sisäkorvaistuteleikkaus, jos vahvimmastakaan kuulokojeesta ei ole enää riittävää apua kuulemiseen tai puheen erottamiseen. Kun pohdit, olisiko sisäkorvaistutteesta sinulle hyötyä, keskustele asiasta ensin sinua hoitavan korvalääkärin kanssa. Tarvittaessa saat lähetteen tarkempiin tutkimuksiin. Istute on suositeltavaa asentaa mahdollisimman pian kuuroutumisen jälkeen tai kuulovamman muututtua vaikea-asteiseksi. Henkilön täytyy olla myös riittävän terve ja hoitomyönteinen voidakseen hyödyntää istutetta.

Sisäkorvaistuteleikkaus tehdään yliopistollisessa keskussairaalassa. Leikkauksesta kotiudutaan yleensä seuraavana päivänä, mutta sairausloma kestää noin kaksi viikkoa, tarpeen vaatiessa pidempäänkin. Noin neljän viikon kuluttua leikkauksesta sisäkorvaistute aktivoidaan ja laite säädetään eli ohjelmoidaan käyttäjälle sopivaksi. Tarkoituksena on löytää käyttäjälle sopivin kuuntelualue eli saada laitteesta suurin mahdollinen apu kuulemiseen. Varsinkin alussa tarvitaan yleensä useita säätökertoja. Tämän lisäksi on tärkeää harjoitella kuuntelemista myös omatoimisesti säätökäyntien välillä, sillä aluksi aivojen on opeteltava tulkitsemaan uusia signaaleja, joita istute kuulohermoon lähettää.

Kun sisäkorvaistutteen ulkoiset osat otetaan pois, esimerkiksi suihkuun mentäessä, ei leikatulla korvalla kuule kunnolla tai lainkaan. Magneettikuvaukseen, sähköisiin hoitoihin ja tutkimuksiin mentäessä on otettava ajoissa yhteyttä sairaalan hoitohenkilökuntaan tai tutkimusyksikköön. Sisäkorvaistute on maksuton ja sairaalan omaisuutta. Laitteeseen kuuluvat paristot ja akut ovat maksuttomia 18 ikävuoteen saakka.

Kuulonäkövamma ja istute

Suomessa vaikeasti kuulonäkövammaiset ovat oikeutettuja molemminpuolisiin istutteisiin. Kahdella istutteella voidaan saada suuntakuuloa ja paras mahdollinen toiminnallinen kuulo, joka auttaa selviytymään arjessa.