Apuvälineiden tarve arvioidaan yleensä kuulokeskuksessa, kuuloasemalla tai sairaalan kuntoutusohjaajan kotikäynnillä. Apuvälinearvion perusteella kuulovammainen saa useimmat tarvitsemansa apuvälineet käyttöönsä keskussairaalasta tai terveyskeskuksesta. Kunnan sosiaalitoimi korvaa kotiin asennettavien apuvälineiden, kuten hälytinjärjestelmien, kustannukset ja asennuksen. Tällöin kuulovammainen saa sairaalasta lausunnon ja suosituksen laitteen hankintaan. Kela korvaa kuulovammaiselle työssä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä, mm. FM-laitteet. Työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa korvaajana on vakuutusyhtiö ja sotakuulovammoissa Valtionkonttori. Kuulon apuvälineitä ja lisälaitteita voidaan hankkia myös omalla kustannuksella kuuloalan maahantuojilta sekä puhelin-, kodinkone- ja sähköliikkeistä – jo ennen kuulokojeen hankkimista.