Suurin osa ihmisistä käyttää puhetta ensisijaisena kommunikointikeinona. Kuulovammaiselta puheen kuunteleminen vaatii kuitenkin paljon keskittymistä ja tarkkaavaisuutta. Erityisesti ryhmätilanteet voivat olla haastavia: keskustelun polveilu, aiheiden vaihtuminen ja nopeatempoisuus sekä päällekkäinen puhuminen ja häly vaikeuttavat keskustelun seuraamista, pinnistely uuvuttaa ja väärinkäsityksiä syntyy helposti. Huonokuuloisen puheen kuulemista voidaan kuitenkin tukea monin tavoin; kommunikaatiota voidaan helpottaa esimerkiksi kiinnittämällä huomiota kuunteluolosuhteisiin.