Kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet helpottavat huonokuuloisen osallistumista ja vuorovaikutusta. Apuvälineiden avulla kanssakäyminen läheisten ja ystävien kanssa sujuu paremmin. Samalla myös elämänlaatu paranee ja turvallisuudentunne lisääntyy. Myös henkilöt, joilla ei vielä ole käytössä kuulokojetta, hyötyvät useimmista kuulon apuvälineistä.

Mitä teen kun kuulo heikkenee?