Vertaistuki on kokemusten ja ajatusten vaihtoa samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa. Toimintaperiaatteena on, että keskustelut käydään tasavertaisesti ja luottamuksellisesti.

Vertaistuen on todettu helpottavan kuulovammaan sopeutumista ja kuulon apuvälineiden käyttöä. Myös läheisten tiedonsaannin lisääminen ja mahdollisuus kokemusten vaihtoon tukevat sekä kuulokojeen käyttäjän että hänen lähiympäristönsä myönteistä suhtautumista ikäkuuloisuuteen.

vertaista

Lähde: Kuuloliitto ry

Vertaistukea muille kohderyhmille:

Sisäkorvaistute
Tinnitus
Akustikusneurinooma