Kuulokojeet

Kuulokoje on ikäkuuloiselle tärkeä henkilökohtainen apuväline. Kuulokoje tai kuulokojeet auttavat hyödyntämään jäljellä olevaa kuuloa, vaikka eivät palautakaan kuuloa ennalleen. Kuulokojeen avulla sosiaalinen vuorovaikutus muihin ihmisiin sekä itsenäinen asioiden hoitaminen helpottuvat. Samalla myös elämänlaatu kohentuu ja turvallisuudentunne lisääntyy. Kuulokojeen avulla huonokuuloinen voi nauttia erilaisista kulttuuririennoista, kuten teatterista ja konserteista, sekä muista elämyksistä, kuten luonnonäänistä.

Kuulokojeen saa lääkinnällisenä kuntoutuksena maksutta käyttöönsä sairaaloiden kuulokeskuksista ja -asemilta. Tätä ennen tulee käydä terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa alustavassa kuuloseulassa, josta saa tarvittaessa lähetteen jatkotutkimuksiin. Sairaalan kuulokeskus tai -asema voi maksusitoumuksella ohjata asiakkaan hakemaan kuulokojepalvelut myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakas voi myös hankkia kuulokojeen suoraan (ilman maksusitoumusta) yksityiseltä palveluntuottajalta, jolloin kaikki kustannukset kuulontutkimuksista, lääkärinpalkkioista ja itse kuulokojeista tulevat asiakkaan itse maksettaviksi.

Kuulolaitteen saantiin ja valintaan vaikuttavat:

  • Yksilöllinen tarve
  • Asiakkaan oma motivaatio ja elämäntilanne
  • Kuulokojeesta saatava hyöty
  • Käyttöedellytykset

Lääketieteellisesti kuulokojeen myöntämisen rajana on 30–40 desibelin kuulonalenema paremmassa korvassa. Kansallisen suosituksen mukaisesti tavoitteena on saavuttaa molempien korvien hyvä kuulo kuulokojeiden avulla.

Kuulokoje valitaan yksilöllisesti kuulon- ja lääkärintutkimusten perusteella. Valinnassa huomioidaan henkilön näkökyky sekä kyky käsitellä ja hoitaa kuulokojetta. Myös henkilön harrastukset ja aktiviteetit vaikuttavat kojetyypin valintaan. Kojetyypin valintaan vaikuttavat lisäksi korvan ominaisuudet: korvakäytävän muoto, mahdolliset tulehdukset tai korvaleikkauksen jälkitila, vahaneritys, hikoilu ja allergiat.

Mitä teen kun kuulo heikkenee?