Ikäkuuloisuus

Ikäkuulolla tarkoitetaan iän mukana ilmeneviä sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumismuutoksia. Ikäkuuloisuus on yleistä: kuulon heikkeneminen voi alkaa jo työikäisenä, ja suurimmalla osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Ikäkuuloisen kuulemista voidaan tukea erilaisilla kuulon apuvälineillä, vaikka ikäkuuloisuutta ei voidakaan parantaa lääkkeillä eikä leikkauksella.

Kuulon heikkeneminen alkaa vähitellen, eikä sitä aina huomata tai haluta myöntää itse. Kuulon heikkeneminen alkaa korkeista äänistä ja laajenee sen jälkeen puheen kuulemisen alueelle. Keskustelukumppanin sanoista on vaikea saada selvää ja hälyssä kuuleminen hankaloituu. Kuulemisvaikeudet aiheuttavat väsymystä ja väärinkäsitykset voivat yleistyä. Seurauksena voi olla sosiaalisten tilanteiden välttäminen.

Mitä teen kun kuulo heikkenee?