Kenellä on oikeus tulkkauspalveluun?

Tulkkauspalvelu perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta ja palvelun maksaja on Kansaneläkelaitos (Kela). Tulkkauspalveluun on oikeus henkilöllä, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen.

Tulkkauspalvelun hakeminen

Tulkin käyttäjän ei tarvitse maksaa tulkkauspalvelusta. Kela maksaa palvelusta aiheutuvat kulut tulkkauspalvelun tuottajalle eli tulkkauspalveluyritykselle. Tulkin käyttö ei poista oikeutta muihin palveluihin tai apuvälineisiin. Tulkkauspalvelun maksaja voi olla myös vakuutusyhtiö, jos kuulovamma on tullut esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai työtapaturmassa. Maksaja voi olla myös Valtiokonttori, jos kuulovamma on aiheutunut sodassa tai armeijassa.

Tulkkauspalvelua anotaan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta (Vatu), joka sijaitsee Turussa. Hakemuksen voi toimittaa myös mihin tahansa Kelan paikallistoimistoon, josta se toimitetaan edelleen Turkuun.

Ohjeet tulkkauspalveluhakemuksen tekemiseen:

  • Hakulomake on TU1, Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus, jonka voit ladata Kelan sivuilta klikkaamalla tätä linkkiä.
  • Lisäksi täytetään asiakasprofiililomake TU10. Lomakkeeseen täytetään itseä koskevia tietoja, mm. se miten kommunikoi ja mitä tulkkausmenetelmiä käyttää. Asiakasprofiililomakkeen saat tätä linkkiä klikkaamalla.
  • Lisäksi tarvitaan asiantuntijan lausunto kuulovammasta ja siitä, miten hyötyisit tulkkauspalvelusta. Asiantuntija voi olla sosiaali- ja terveysalan tai järjestön työntekijä.

Kela tarjoaa uusille tulkkauspalvelun käyttäjille tulkin käytön ohjausta eli tietoa siitä, miten tulkki tilataan ja miten palvelua käytetään. Ohjauksesta voi halutessaan kieltäytyä. Tulkin käyttäjällä oikeus valita menetelmä, jolla hän haluaa itselleen tulkattavan. Lisätietoa vaihtoehtoisista menetelmistä löytyy Kelan ja Kuuloliiton Kuulokynnys -sivuilta. Tulkkia voidaan käyttää kaikissa elämäntilanteissa. Tulkattavia tilanteita voivat olla esimerkiksi lääkärissä käynti, hengelliset tilaisuudet, harrastukset, kerhot ja retket. Tulkin saa myös ulkomaanmatkalle, jos matka kestää korkeintaan kaksi viikkoa. Pidemmille matkoille tulkin voi saada perustellusta syystä.

Tulkeilla on vaitiolovelvollisuus, eivätkä he kerro tulkkauksen aikana kuulemiaan asioita muille. Tulkit eivät myöskään osallistu itse tilaisuuteen, vaan toimivat ainoastaan puolueettomina tulkkeina osallistujien välillä.

Lisätietoa tulkkauspalveluista:
Kela

→ Vammaispalvelujen käsikirja, THL