Apua ja tukea Ikäkuuloiselle

Kuuloliitto toimii kuulovammaisten tukena, valvoo heidän etujaan ja edistää heidän osallisuuttaan. Visiomme on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Toimintaamme määrittelevät yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja ihmisläheisyyden arvot.

Kuuloliitolla on 78 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Ne tarjoavat vertaistukea sekä vastauksia kuuloon liittyviin kysymyksiin. Yhdistysten vapaaehtoiset ovat Kuuloliiton kouluttamia.

Vapaaehtoiset ikäkuuloisten tukena -projektissa (2015–2017) keskityimme ikäkuuloisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Jäsenyhdistyksissämme kehitämme ikääntyneille huonokuuloisille ja heidän läheisilleen sopivia vertaistuen muotoja sekä neuvonta- ja ohjauspalveluja. Lisäämme myös tietoisuutta ikäkuuloisuudesta ja autamme suhtautumaan siihen myönteisesti. Raha-automaattiyhdistys tuki Vapaaehtoiset ikäkuuloisten tukena -projektia.

Mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Jos haluat mukaan toimijaksi kuulolähipalveluun, ota yhteyttä paikkakuntasi kuuloyhdistykseen. Kuuloliitto kouluttaa kuuloyhdistysten vapaaehtoistoimijat tehtäväänsä, ja he saavat myös toiminnanohjausta. Koulutus koostuu kaksiosaisesta peruskurssista ja alueellisista toiminnanohjauksista ja koulutuksista.

Mitä teen kun kuulo heikkenee?