Kuulo on yksi tärkeimmistä aisteistamme. Sen välityksellä saamme tietoa ympäröivästä maailmasta ja aistimme erilaisia elämyksiä kuten luonnon ääniä ja musiikkia. Kuuloaistin avulla olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä ylläpidämme ja muodostamme sosiaalisia suhteita. Hyvä kuulo on myös turvallisuustekijä, sillä sen avulla havaitsemme ympäristön tapahtumia ja saamme tietoa mm. hälytysäänistä ja liikenteestä.

Kuuloaistimus on monimutkainen prosessi, jossa korva välittää äänen, tarkemmin sanottuna äänenvärähtelyn, ulko-, väli- ja sisäkorvan kuuloelinten kautta kuulohermolle ja sitä kautta aivoihin isoaivokuorelle. Korvan tehtävä on siis ottaa ääni vastaan ja muuttaa se värähtelyksi ja hermoimpulsseiksi, jotta aivot osaavat tulkita tulevan informaation ja kertoa henkilölle, kuinka ääneen tulee reagoida.

Mitä teen kun kuulo heikkenee?

Tästä linkistä siirryt kysymyslomakkeelle, jolla voit kysyä sinua askarruttavia kysymyksiä liittyen kuuloon ja kuulemiseen.