Tulkkaus­menetelmät

Toimintaympäristön esteettömyys ei aina riitä toimivaan kommunikaatioon. Kun kuulemisen kanssa on vaikeuksia, tarvitaan tulkkia, jonka välityksellä vuorovaikutus onnistuu.

Tulkkausmenetelmiä ovat muun muassa:

kirjoitustulkkaus

viitottu puhe

sormiaakkosviestintä

puheentoisto

viittomakieli
kuurojenliitto.fi > viittomakieli

Lisätietoa tulkkausmenetelmistä:
Vammaispalvelujen käsikirja, THL

Tulkkauspalvelua voi käyttää monilla tavoin. Yksi yleisimmistä on kirjoitustulkkaus.

Kirjoitustulkkauksessa tulkki kirjoittaa tietokoneella sen, mitä tilaisuudessa puhutaan, ja tulkkausta seuraava voi lukea tekstin tietokoneen kuvaruudulta tai erilliseltä näytöltä.