Apua ja tukea Ikähuonokuuloiselle

Kuuloliitto toimii kuulovammaisten tukena, valvoo heidän etujaan ja edistää heidän osallisuuttaan. Visiomme on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Toimintaamme määrittelevät yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja ihmisläheisyyden arvot.

Kuuloliitolla on 86 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Ne tarjoavat vertaistukea sekä vastauksia kuuloon liittyviin kysymyksiin. Yhdistysten vapaaehtoiset ovat Kuuloliiton kouluttamia.

Vapaaehtoiset ikäkuuloisten tukena -projektissa (2015–2017) keskitymme ikäkuuloisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Jäsenyhdistyksissämme kehitämme ikääntyneille huonokuuloisille ja heidän läheisilleen sopivia vertaistuen muotoja sekä neuvonta- ja ohjauspalveluja. Lisäämme myös tietoisuutta ikäkuuloisuudesta ja autamme suhtautumaan siihen myönteisesti. Raha-automaattiyhdistys tukee Vapaaehtoiset ikäkuuloisten tukena -projektia.

Mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Jos haluat mukaan toimijaksi kuulolähipalveluun, ota yhteyttä paikkakuntasi kuuloyhdistykseen. Kuuloliitto kouluttaa kuuloyhdistysten vapaaehtoistoimijat tehtäväänsä, ja he saavat myös toiminnanohjausta. Koulutus koostuu kaksiosaisesta peruskurssista ja alueellisista toiminnanohjauksista ja koulutuksista.

Mitä teen kun kuulo heikkenee?

Kuuloliiton Kuuloauto-kiertue liikkeellä

Kuuloauto-kierros tuo kuulon seulonnan kaikkien ulottuville: asuntoautoon rakennetussa kuulontutkimushuoneessa tehdään seulontoja vuoden aikana lähes sadalla paikkakunnalla. Seula on tarkoitettu henkilöille, jotka epäilevät kuulonsa heikenneen ja joilla ei vielä ole kuulokojetta.

Kuuloseulan lisäksi Kuuloautosta saa tietoa kuulosta ja kuulonkuntoutuksesta. Kuuloauto-toimintaa pyörittävät Kuuloliiton kouluttamat vapaaehtoiset sekä Kuuloliiton toimihenkilöt. Linkin kautta lisätietoa Kuuloautosta ja sen matkasuunnitelmista.

Kuuloautossa saa kuuloseulan lisäksi tietoa kuulosta ja kuulonkuntoutuksesta. Lähde: Kuuloliitto ry