Blogi: Kohtaamisia keikalla

Marjut PuistoBlogikirjoitus, arkistossa näkyväLeave a Comment

“Luokseni juttuseuraksi tullut vapaaehtoinen oli mahtava! Meillä oli niin paljon yhteistä puhuttavaa ikäerosta huolimatta.”

HelsinkiMission keikka-apu tarkoittaa vapaaehtoistoiminnan muotoa, jossa toiminta on lyhytaikaista ja kertaluonteista. Vapaaehtoiset käyvät kotona asuvien senioreiden luona auttamassa esimerkiksi arjen askareissa, lääkärisaattoapuna sekä asiointi- ja juttuseurana.

Vaikka avunpyyntö itsessään olisi jotakin konkreettista arjen selviytymiseen liittyvää, on pyynnön taustalla monesti jotakin syvempää. Toive siitä, että “joku tulisi käymään”. On helpompi pyytää vapaaehtoista avuksi johonkin konkreettiseen kuin kertoa, että kokee yksinäisyyttä, kaipaakin seuraa.

Kotona yksin asuvien senioreiden määrät kasvavat, mutta yksin asuminen ei ole aina helppoa, eikä aina edes oma toive. Kun toimintakyky heikkenee ja kodin ulkopuolelle lähteminen vaikeutuu, seniori jää tahtomattaan kotinsa vangiksi, ellei lähellä asu omaisia tai läheisiä. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa tässä tilanteessa välitöntä ja kiireetöntä vuorovaikutusta. On mittaamattoman arvokasta saada apua ihmiseltä, joka tulee paikalle omasta tahdostaan, halunaan auttaa ja olla tukena.

” En oikein ensin ymmärtänyt, mistä tässä on kyse. Kotihoidon tytöt tätä minulle tarjosivat. Aluksi oli jännittävää, kuka avukseni tulee ja osaanko olla, kuten pitää. Mutta kaikki sujui niin hyvin. Pyysin tätä tyttöä uudestaan käymään, kun oli niin ystävällinen ja avulias kaikessa.”

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa yhdessä tekemisen ja jakamisen iloa – niin auttajalle kuin autettavalle. Se, että saa olla apuna ja tukena, tarjoaa mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksia. Keväällä 2017 HelsinkiMission keikkatoiminnan vapaaehtoisille tehdyn kyselyn mukaan vapaaehtoistoiminta vaikuttaa merkittävällä tavalla myös vapaaehtoisten elämänlaatuun. Auttamistyö koetaan palkitsevana ja kohtaamistilanteet ovat tarjonneet vapaaehtoisille sellaisia kokemuksia, joita ei olisi ollut mahdollista saavuttaa ilman vapaaehtoistoimintaa. Autettavien kiitollisuus ja toive tavata uudelleen ovat olleet vapaaehtoisten mielestä tärkein osoitus toiminnan tarpeellisuudesta.

“Vapaaehtoisena toimiminen tuo vähintäänkin yhtä paljon iloa omaan elämääni kuin seniorin elämään. Tuntuu hyvältä tietää, että olen tukena ja ilon lähteenä toiselle.”

Keikkatoiminta on madaltanut kynnystä pyytää apua, eikä se leimaa avunpyytäjää. Kun vapaaehtoinen lähtee keikalle, ajatuksena on, että tehtävä on yksittäinen ja kertaluonteinen. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun monelta seniorilta puuttuu luottoihminen. Ystävä, jolle kertoa huolista. Kaveri, joka lähtee mukaan kauppaan. Ihminen, jonka kanssa tehdä tavallisia asioita. Yhdessä.

Monen keikka-apua pyytävän seniorin toiveissa on, että turvalliseksi ja luotettavaksi osoittautunut vapaaehtoinen voisi tulla uudestaan. Olisihan niin helppoa lähteä lääkäriin ja kauppaan tutun ihmisen kanssa.

“On ollut niin helppoa, kun apuna on sama ihminen. Se on kovin tärkeää. Ymmärrän kyllä, että kaikki eivät voi jatkaa vapaaehtoistyötä, kun elämässä tulee muutoksia.”

Kertaluonteiseksi tarkoitettu keikka-auttaminen on osoittautunut monelle vapaaehtoiselle luontevaksi väyläksi sitoutua toimintaan pidemmäksi aikaa. Yksittäisen keikan kautta saatu yhteys senioriin onkin osoittautunut molemmin puolin niin tärkeäksi, että yhdessä halutaan jatkaa.

“Olen saanut ystävän, olen tärkeä, minua odotetaan….”

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan.

Suorat lainaukset ovat syksyllä 2016 keikkatoiminnan asiakkaille tehdystä kyselystä sekä keikkatoiminnan vapaaehtoisille keväällä 2017 tehdystä kyselystä.

HelsinkiMission keikka-apu taistelee yksinäisyyttä vastaan.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.