Blogi: Ikääntymiseen turvaa yhteisöllisyydestä

Hannele HuovinenBlogikirjoitus, arkistossa näkyvä2 Comments

“Tämä on minun paikka, tänne minä kuulun ja kaikki on minulle niin mukavia. Paras paikka, missä oon koskaan ollut.” Toteaa 70-vuotias Ida kohdattuamme Ikäihmisten olohuoneella. Ida tiivistää hyvin sen, mitä tuttu ja turvallinen yhteisö ja yhteisöllisyys on, ja mitä se parhaimmillaan tarjoaa ikäihmiselle. Iida asuu yksin ja kertoo kaipaavansa toisten ikäistensä seuraa sekä mukavaa tekemistä, joten hän käy säännöllisesti olohuoneella tapaamassa tuttuja.

Elämämme aikana kuulumme erilaisiin yhteisöihin, joihin väljemmin ja toisiin taas läheisemmin. Läheisissä yhteisöissä voimme kokea yhteisöllisyyden ja osallisuuden tuomaa turvaa, tukea ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, me-henkeä. Yleensä yhteisöön kuuluvia yhdistää yhteinen intressi tai elämäntilanne sekä halu vaikuttaa ja kokien samalla itsensä merkityksellisiksi sekä aktiivisiksi toimijaksi – oman elämänsä subjektiksi.

Ikääntymisen myötä yhteisöjen määrä vähenee väistämättä ja samalla sosiaalinen verkosto ohenee. Kaupungeissa, missä suurin osa ikäihmisistä asuu, ei välttämättä koeta samankaltaista yhteisöllisyyttä kuin pienillä paikkakunnilla, joissa lähes jokainen tuntee toisensa. Kaupungissa asutaan tiiviisti mutta asukkaat eivät välttämättä tunne naapurustoaan, joten naapuruston kanssa on vaikea tuntea yhteisöllisyyden tuomaa tukea ja turvaa. Muuttuneen kyläilykulttuurin myötä, ei enää noin vain piipahdeta kylään eikä kaikilla välttämättä kyläilypaikkaa edes ole.

Ikäihmisestä voi tulla esim. leskeytymisen myötä vasten tahtoaan yksin asuja. Lähipiirin supistuttua ikäihmisten sosiaalinen kanssakäyminen vähenee, voidaan jäädä yksin. Osallisuuden edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi tarvitsevat ikäihmiset yhteisöjä, joissa voivat kohdata vertaisiaan, ystävystyä ja toimia yhdessä. Tämä tukee myös yhteiskunnan tavoitetta, siitä, että mahdollisimman moni ikäihminen voisi asua mahdollisimman pitkään kotonaan.

Ikäihmisten olohuoneiden yhteisöllisyys

Esittelen teille Ikäihmisten olohuone –toiminnan ja siinä syntynyttä yhteisöllisyyttä. Oulun Eläkkeensaajat ry on toteuttanut elokuusta 2014 lähtien (RAY:n) nykyisin STEA:n rahoittamana Ikäihmisten olohuone –toimintaa ylläpitämällä kahta ikäihmisille suunnattua toiminnallista matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa. Ne ovat avoinna silloin, kun monet muut ikäihmisille suunnatut paikat ovat kiinni eli iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä, jolloin yksinäisyys yleensä korostuu. Jottei toimintaan osallistuminen jäisi varallisuudesta kiinni, on toiminta maksutonta, tarjoiluista perimme pienen maksun. Emme edellytä ihmisiltä ennakkoilmoittautumista tai jäsenyyttä, jotta meille voi tulla silloin kun sopii.

Ikäihmisten olohuoneesta on tehty kaksi opinnäytetyötä, joissa tarkastellaan kuinka toimintaan osallistuneet kokevat toiminnan vaikuttaneen heidän elämäänsä ja positiiviseen mielenterveyteen. Kolarin ja Mertaniemi-Kinnusen sekä Krekelän, Laurosen ja Södön mukaan Ikäihmisten olohuone- toimintaan osallistuneet kokivat vertaistuellisen yhteisöllisyyden lisänneen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja tukevan kotona asumista. Krekelä ym. totesivat Ikäihmisten olohuoneen edistävän positiivista mielenterveyttä. Kävijöiden välille muodostuneet uudet ystävyyssuhteet, soittoringit ja yhteisöllisyys lisäävät kokemusta merkityksellisyydestä. Kävijät kertovat olevan tärkeää olla osa ikähmisistä ja työntekijöistä muodostunutta yhteisöä. Poissaolijat tietävät heitä kaivattavan ja olevansa taas tervetulleita, kun pääsevät olohuoneelle tulemaan.

Juhlapyhinä ikäihmiset kokoontuvat olohuoneille viettämään ohjelmallista juhlaa toistensa kanssa ja aterioimaan yhdessä. Moni kävijöistämme on todennut, ettei juhlapyhien lähestyminen ahdista aiempaan tapaan, kun tietää saavansa viettää juhlaa tuttujen kanssa, sen sijaan, että viettäisi sen yksin. Myös etäällä asuvat omaiset kiittelevät meitä siitä, että heidän ikääntynyt läheisensä voi viettää myös juhlapyhiä olohuoneella sen sijaan, että hän olisi yksin kotona. On ollut hienoa kuulla juhlapyhien lähestyessä, miten, ihmiset suunnittelevat viettävänsä juhlaa yhdessä toistensa kanssa.

Yhdessä iloiten ja surren

Kävijät kertovat elämästään tulleen mielekkäämpää saadessaan säännöllisesti tavata toisiaan ja pitää hauskaa lapsen lailla pelaten ja nauraen. Ikäihmiset ovatkin todenneet nuortuvansa olohuoneella ja ovat todenneetkin olohuoneen olevan heidän oma nuorisotalonsa. Toisten iloisessa seurassa ja mukavan tekemisen parissa jäävät ainakin hetkeksi taka-alalle kivut, murheet ja sairaudet. 95-vuotias Enni sanoi kerran, että “Pää pysyy selvänä ja ajatukset kirkkaina, kun saan viettää aikaa yhdessä toisten seurassa, kun en jää kottiin yksin.” Anni taas totesi terveydentilansa kohentuneen huomattavasti myös siksi, kun kävelee olohuoneelle useamman kerran viikossa.

Jottei kenellekään muodostuisi käsitys olohuoneista naisten omina yhteisöinä, haluan kertoa, että kävijöistämme lähes kolmasosa on miehiä. Miesväki osallistuu ohjattuun toimintaan sekä seurustelee ja vaihtaa kuulumisia kahvikupposen äärellä siinä missä naisetkin. Peliporukoissa miehet ja naiset pelaavat leppoisasti poristen rintarinnan.

Tärkeää on, että jokaiselle löytyy toimintakyvylle sopivaa mielekästä toimintaa ja jokainen kokee tulevansa kuulluksi sekä nähdyksi. Kukin voi itse päättää, miten paljon haluaa itsestään toisille jakaa ja olla esillä. Jotkut seuraavat hiljaa sivusta toisten jutustelua ja nauttivat siitä, kun saavat olla läsnä. On ollut upeaa havaita, miten meidän “konkarit” ottavat lämmöllä vastaan uudet tulijat. Näin tulijat voivat kokea itsensä tervetulleiksi ja pääsevät helpommin mukaan yhteisöön. Joskus tulee ikäihmisiä, jotka alussa voivat osallistua yhteislauluhetkeen, mutta haluavat rohkaisusta huolimatta seurata sivummalta toisten touhuja. Ajan kuluessa he usein rohkaistuvat vaihtamaan ajatuksia toisten kanssa ja osallistuvat toimintaan. Yhteisömme huippuhetkiä onkin, kun alussa hiljaisempi ja yksinäisen oloinen ihminen rohkaistuu mukaan keskusteluun ja toimintaan. Voihan olla, että hän löytää myös uuden ystävän, jota käydä tapaamassa olohuoneella.

Keskustelua käydään monista asioista, myös vaikeista kuten menetyksistä, surusta ja kaipuusta. Moni kävijöistämme on kokenut puolisonsa kuoleman jälkeisen surun. Välillä suru ja ikävä valtaa jonkun mielen ja siitä keskustellaan yhdessä, mikä auttaa jaksamaan. Saman kokenut osaa parhaiten tukea myötäeläen toista. Tärkeintä on, että ihmiset voivat keskustella luottamuksellisesti itseään koskettavista asioista ja saada lohtua sekä tukea toisilta saman kokeneilta.

Turvaa yhteisöllisyyteen tuovat säännöt

Yhteisöissä on yleensä säännöt, joiden rajoissa toimitaan. Olohuoneiden pääsääntö on, että kukaan ei saa uhata kenenkään turvallisuuden tunnetta suullisesti eikä fyysisesti. Kenenkään mieltä ei saa tieten tahtoen pahoittaa. Nämä säännöt on hyvä olla kaikkien tiedossa, jotta yhteisö koetaan luotettavaksi sekä turvalliseksi. Tärkeää on, että ketään ei syrjitä vaan kaikki kokevat itsensä tasa-arvoisiksi osallistujiksi, kuten eräs kävijöistämme totesi.

Olohuoneen toiminnan myötä voin todeta, että ikäihmiset kaipaavat turvallisia toiminnallisia yhteisöjä, missä saada mielekkäitä onnistumisen kokemuksia ja missä voivat kokea olevansa toisille tärkeitä sekä tarpeellisia. Yhteisöllisyys auttaa myös pitämään itsestään parempaa huolta ja elämään oman elämänsä aktiivisena subjektina sen sijaan, että tyytyy passiivisena odottamaan, mitä elämä tuo mukanaan. Toivotaan, että tulevaisuudessa kaikilla olisi turvallinen yhteisö, missä ikääntyä tuntien itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi.

Suosittelen teitä lämpimästi lukemaan opinnäytetyöt, joihin viittasin tekstissäni, sillä ne kuvaavat todella hyvin kävijöidemme kokemuksia toiminnastamme. Lisää tietoa toiminnastamme löydät kotisivuiltamme.

(Tekstissä mainittujen nimet on muutettu.)

Lämmin kiitos sinulle, kun luit kirjoitukseni!

Hannele Huovinen (Sosionomi AMK)
Ikäihmisten olohuoneen projektipäällikkö

2 Comments on “Blogi: Ikääntymiseen turvaa yhteisöllisyydestä”

  1. Olipa tosi hyvä kirjoitus. Olin tässä Tornion kuulo ry:n mainoksia levittämässä 2 pv Tornion messuilla. Ja siellä tuli useampia ihmisiä kysymään, että puhutaanko siellä kuulossa politiikkaa? Kun kaikki kerhot on jotain polittista puoluetta, he eivät niihin halua. Kerroin , että meille voi liittyä, ei puhuta politiikkaa eikä puhuta pahaa ihmisistä. Kuuloon liittyviä luentoja ja terveyteen. Kahvia ja pullaa. seurustellaan keskenään . Tietysti puheenaiheet liittyy ajankohtaan ja vuodenaikoihin.
    Haemme juuri yhteisöllisyyttä,ystävyyttä keskenään. TERV. ANNELI MATTINEN TORNIO P. 0407436560 ALAS EI PYSTY NIMIÄ LAITTAAN, EI OTA KURSORIA.

  2. Kiitos Anneli positiivisesta palautteestasi. Olemme hankkeemme aikana saaneet usein kuulla, että tällaista puolueetonta / poliittisesti vapaaseen yhteisöön kuulumista ikäihmiset kaipaavat. Hienoa, että myös te siellä Torniossa tarjoatte ihmisille mahdollisuuden kuulua tällaiseen yhteisöön. Toivotaan, että mahdollisimman moni löytää tiensä teidän toimintaan ja saa uusia ystäviä. :)

    Lämpimästi tervehtien

    Hannele

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.