Ikähuono­kuuloisuus

Ikähuonokuuloisuudella eli ikäkuulolla tarkoitetaan iän mukana ilmeneviä sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumismuutoksia. Ikäkuuloisuus on yleistä: kuulon heikkeneminen voi alkaa jo työikäisenä, ja suurimmalla osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Ikäkuuloisen kuulemista voidaan tukea erilaisilla kuulon apuvälineillä, vaikka ikäkuuloisuutta ei voidakaan parantaa lääkkeillä eikä leikkauksella.

Kuulon heikkeneminen alkaa vähitellen, eikä sitä aina huomata tai haluta myöntää itse. Kuulon heikkeneminen alkaa korkeista äänistä ja laajenee sen jälkeen puheen kuulemisen alueelle. Keskustelukumppanin sanoista on vaikea saada selvää ja hälyssä kuuleminen hankaloituu. Kuulemisvaikeudet aiheuttavat väsymystä ja väärinkäsitykset voivat yleistyä. Seurauksena voi olla sosiaalisten tilanteiden välttäminen.

Mitä teen kun kuulo heikkenee?

Kuuloliiton Kuuloauto-kiertue liikkeellä

Kuuloauto-kierros tuo kuulon seulonnan kaikkien ulottuville: asuntoautoon rakennetussa kuulontutkimushuoneessa tehdään seulontoja vuoden aikana lähes sadalla paikkakunnalla. Seula on tarkoitettu henkilöille, jotka epäilevät kuulonsa heikenneen ja joilla ei vielä ole kuulokojetta.

Kuuloseulan lisäksi Kuuloautosta saa tietoa kuulosta ja kuulonkuntoutuksesta. Kuuloauto-toimintaa pyörittävät Kuuloliiton kouluttamat vapaaehtoiset sekä Kuuloliiton toimihenkilöt. Lisätietoa Kuuloautosta ja sen pysähtymispaikoista saat tästä linkistä.

Kuuloautossa tehdään kuuloseuloja. Siellä saa myös tietoa kuulosta ja kuulonkuntoutuksesta.

Kuuloautossa saa kuuloseulan lisäksi tietoa kuulosta ja kuulonkuntoutuksesta. Lähde: Kuuloliitto ry