Ikäkuulo-projekti
kehittää vertaistukea

Erilaisia vertaistuen muotoja ikähuonokuuloisille ja heidän läheisilleen kehitetään Kuuloliiton Ikäkuulo-projektissa vuosien 2015–2017 aikana. Toimintamuotoja voivat olla esim. Internet-pohjainen vertaistuki, läheisten vertaistuki sekä miesten ja naisten omat vertaistukiryhmät.

Projektin pilottiyhdistysten vapaaehtoisille järjestetään koulutustilaisuuksia vertaistukitoiminnasta. Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää osallistujat vertaistukitoiminnan periaatteisiin ja toiminta-ajatukseen.

Henkilöille, jotka toimivat vertaistukiryhmän vetäjänä, järjestetään myös toiminnanohjausta. Tavoitteena on ryhmänvetäjien jaksamisen tukeminen ja ryhmätoiminnan kehittäminen. Toiminnanohjausten sisältö määräytyy ryhmänvetäjien tarpeiden mukaan.

Lähde: Kuuloliitto ry

Lähde: Kuuloliitto ry

Lisätietoa:

Tuija Tuormaa
projektikoordinaattori
044 7053 635
tuija.tuormaa(at)kuuloliitto.fi